, , ,

Czym jest cykl życia defektu w testowaniu oprogramowania komputerowego?

Jednym z częściej przydarzających się podczas testów oprogramowania zdarzeń jest napotykanie defektów w oprogramowaniu. Raczej nie jest to nic zaskakującego 🙂 zważywszy na to, że jednym z głównych zadań testowania oprogramowania jest właśnie ujawnianie wspomnianych defektów w tworzonych aplikacjach i systemach. Każde takie znalezisko żyje własnym życiem – zgodnie ze wspomnianym w tytule cyklem życia defektu. Innymi słowy można powiedzieć, że cykl życia defektu to cykl, przez który przechodzi każdy defekt podczas swojego „życia”.

Kiedy zaczyna się, a kiedy kończy „życie” defektu?

„Życie” defektu zaczyna się w momencie jego ujawnienia w oprogramowaniu, natomiast kończy się w momencie, gdy defekt zostanie rozwiązany i niepoprawne funkcjonowanie systemu, którego był on przyczyną nie może zostać odtworzone, a system w tym aspekcie działa już poprawnie.

Cykl życia defektu składa się z kilku stadiów.

Najłatwiej przedstawić je na diagramie, co też uczyniłem poniżej.

cykl życia defektu

Teraz szczegółowiej o statusach, przez jakie może przechodzić defekt.

Nowy (początek życia defektu) – status nadawany defektowi w momencie jego zgłoszenia,

Otwarty – status nadawany defektowi w momencie jego zaakceptowania do poprawy przez programistę (developera),

Odrzucony – status nadawany zgłoszeniu w momencie, gdy defekt został odrzucony przez programistę, jako np. niezasadny,

Naprawiony – status nadawany zgłoszeniu w momencie, gdy poprawka do defektu została przygotowana przez programistę do weryfikacji. Defekty w takim statusie są podejmowane przez testerów w celu przeprowadzenia weryfikacji przygotowanej poprawki,

Ponownie otwarty – status nadawany zgłoszeniu w momencie, gdy tester stwierdzi, że dostarczona przez programistę poprawka do defektu nie rozwiązuje problemu. Defekt z takim statusem jest ponownie podejmowany przez programistę w celu przygotowania nowej poprawki do zgłoszenia,

Zamknięty (koniec życia defektu) – status nadawany zgłoszeniu po pomyślnej weryfikacji przez testera poprawki dostarczonej przez programistę.

Uwaga: Powyżej przedstawiłem tylko przykład cyklu życia defektu. W tym przypadku, przedstawiony przebieg cyklu można odnaleźć, jako standard zaimplementowany w narzędziu HP ALM w module obsługi defektów. Inną postać cyklu życia defektów można znaleźć np. w darmowym narzędziu służącym do obsługi błędów, jakim jest Bugzilla (cykl zaimplementowany w tym narzędziu możesz znaleźć tutaj)

Warto, zatem pamiętać, że w zależności od projektu, a także narzędzia używanego do obsługi defektów, cykl życia defektu może wyglądać nieco inaczej.

Co to oznacza? Cykl może zawierać więcej stanów pośrednich, w których może przebywać defekt. Ponadto, cykl może zawierać dodatkowe opcje przejść, np. przejście ze statusu „Zamknięty” do „Ponownie otwarty” – stosowane w przypadku ponownego wystąpienia takiego samego defektu, po rozwiązaniu poprzedniego jego wystąpienia (jest to oczywiście uwarunkowane, procesem obsługi defektów przyjętym w danym projekcie).

 


Źródło:
http://www.guru99.com/hp-alm-defect-management.html
http://www.istqb.org/downloads/send/2-foundation-level-documents/3-foundation-level-syllabus-2011.html4
https://www.bugzilla.org/docs/2.18/html/lifecycle.html

Dodaj komentarz