Koszt defektu - czym jest i od czego zależy?

Z tego wpisu dowiesz się czym jest koszt defektu i od czego ten koszt zależy.

Koszt defektu można określić poprzez skutek jaki ten defekt ma dla systemu oraz poprzez moment kiedy został on wykryty.

W praktyce, im wcześniej defekt zostanie wykryty w czasie życia projektu, systemu tym mniejszy jest koszt związany z jego usunięciem.

Błąd znaleziony w dokumentacji systemu na etapie jej przygotowywania jest równy kosztowi edytowania dokumentu i poprawienia jego treści. Po wprowadzeniu poprawek, dokumentacja może zostać ponownie wydana i używana w zespole pracującym przy tworzeniu systemu.

Jeżeli oprogramowanie (kod) zostałoby napisane w oparciu o dokumentację zawierającą błędy, koszt naprawy defektów będzie większy niż w powyższym przypadku (znalezienia błędu przed napisaniem kodu oprogramowania).

Wynika to z tego, że oprócz poprawienia dokumentacji zawierającej błędy, poprawek wymagałby także kod oprogramowania napisanego na podstawie tej dokumentacji. Wprowadzenie poprawek do kodu może być zadaniem wcale niełatwym, a na 99%  bardziej czasochłonnym niż usunięcie błędów z dokumentacji.

Innymi słowy jeżeli błąd został popełniony i odkryty na etapie opracowywania wymagań na system, naprawa takiego stanu rzeczy jest relatywnie tania.

Jeżeli błąd został popełniony na etapie opracowywania wymagań na system, a defekt został znaleziony na etapie projektowania jego naprawienie wciąż będzie dość niedrogie (ponownie zmiana dokumentacji, oraz projektu systemu). Podobnie sprawa się ma w przypadku odnalezienia defektu podczas fazy implementacji oprogramowania.

Jeżeli jednak błąd został popełniony na etapie opracowywania wymagań, a zostanie wykryty dopiero na etapie testów akceptacyjnych lub jeszcze później – koszt jego poprawy będzie zdecydowanie większy.

koszt defektu

Dlaczego tak się dzieje?

  1. Ponieważ w tym przypadku poprawy będzie wymagała zarówno dokumentacja zawierająca wymagania jaki i projekt oprogramowania stworzony na jej podstawie,
  2. Ponieważ jeden błąd popełniony w wymaganiu, mógł zostać rozpropagowany po wielu miejscach w projekcie. Co za tym idzie i w całym systemie (kodzie systemu). Jeżeli błąd został popełniony w opisie funkcjonalności wyświetlania wyników wyszukiwania, a jest on wykorzystywany przy szukaniu klientów, dokumentów, faktur, etc. W systemie pojawia się nagle wiele miejsc które zawierają defekty oraz wymagają wprowadzenia poprawek np. formularz wyszukiwania klientów, dokumentów, faktur.
  3. Ponieważ po wprowadzeniu poprawek do dokumentacji, systemu – wszystkie dotychczasowe testy związane z „uszkodzonymi” obszarami muszą zostać ponownie przeprowadzone.

Pamiętaj, że możliwe są sytuacje w których defekty wykryte już podczas codziennego użytkowania systemu nie zostaną poprawione. Dlaczego? Często ze względu na to, że koszt naprawy może okazać się zbyt duży w obliczu zagrożenia jakie taki defekt ze sobą niesie.


Źródło:
http://istqbexamcertification.com/what-is-the-cost-of-defects-in-software-testing/

Dodaj komentarz